Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα tomanifesto.gr, 13.10.2022

Τις προηγούμενες μέρες η Google προστέθηκε στη λίστα των κολοσσών ψηφιακής τεχνολογίας που εμπιστεύτηκαν τη χώρα μας για να επενδύσουν. Σύμφωνα με τις, εντυπωσιακές, ανακοινώσεις η επένδυση θα αποφέρει 2,2δις μέχρι το 2030, δημιουργώντας 19.400 θέσεις εργασίας.
Η προσέλκυση επενδυτικών «ψηφιακών» κεφαλαίων είναι εξαιρετικό επίτευγμα της κυβέρνησης, η οποία κατάφερε να φέρει τη χώρα από την ψηφιακή υστέρηση και αναξιοπιστία του παρελθόντος στο διεθνές προσκήνιο.
Τέτοιες επενδύσεις είναι περιζήτητες παγκοσμίως για προφανείς οικονομικούς, κοινωνικούς και γεωστρατηγικούς λόγους. Δεν είναι όμως όλες ίδιες μεταξύ τους. Γενικά διακρίνουμε μεταξύ ενός data center, όπως υποσχέθηκε η Google στην Ελλάδα, και ενός σημείου τιμολόγησης, πχ. στην Ιρλανδία. Στην περίπτωσή μας η επένδυση συνίσταται στην εγκατάσταση εξοπλισμού και στην πρόσληψη του απαιτούμενου προσωπικού. Από την Ιρλανδία όμως θα εξακολουθήσουν να γίνονται οι τιμολογήσεις υπηρεσιών σε όλη την Ευρώπη, επομένως τα φορολογικά έσοδα από τη δραστηριότητα της Google θα εισπράττονται εκεί.
Αυτός ακριβώς είναι ο λόγος που δεν μπορούμε να επαναπαυτούμε. Παρότι τα οφέλη μας θα είναι σημαντικότατα, η πλήρης εκμετάλλευσή τους απαιτεί συνεχή προσπάθεια. Τα κτήρια και το προσωπικό της Google, της Amazon και της Microsoft είναι μόνο η αρχή της διαδρομής. Γύρω τους θα πρέπει να δημιουργηθεί ένα ψηφιακό οικοσύστημα, που θα περιλαμβάνει μικρομεσαίες επιχειρήσεις, startups, πανεπιστημιακά εργαστήρια καθώς και ειδικευμένες υπηρεσίες. Επίσης, ο μέσος Έλληνας θα πρέπει να εξοικειωθεί πλήρως με το ψηφιακό περιβάλλον. Μόνο έτσι η προσπάθεια της κυβέρνησης θα φέρει τα αποτελέσματα που προσδοκά, και δικαιούται, η χώρα.