Η νομική φύση των ιστολογίων, με αφετηρία τη δημοσιοποίηση αποτελεσμάτων δημοσκοπήσεων

Δημοσιεύθηκε στο dEasy.gr, 13.10.2009   Λίγο πριν τις πρόσφατες εθνικές εκλογές ορισμένα ελληνικά blogs δημοσίευσαν αποτελέσματα δημοσκοπήσεων εντός του προηγούμενου από αυτές δεκαπενθημέρου, παρά την απαγόρευση του νόμου σχετικά. Ανέκυψε έτσι το ερώτημα αν η ενημέρωση του κοινού μέσω ιστολογίων (blogs) εμπίπτει στην απαγόρευση του νόμου. Με απαραίτητη διευκρίνιση ότι (α) η ίδια η απαγόρευση του νόμου (τόσο από άποψη συνταγματικότητας όσο και από