Δικηγόροι και εύρεση στοιχείων σε social networks

Δημοσιεύθηκε στο dEASY, 18.10.2010 Επίκαιρο, αφού άλλωστε τα κοινωνικά δίκτυα (Facebook, Twitter και τα σχετικά) βρίσκουν και στην Ελλάδα όλο και μεγαλύτερο κοινό: έχει ένας δικηγόρος άραγε δικαίωμα, στο πλαίσιο εκτέλεσης εντολής του πελάτη του, να επιδιώξει να εισέλθει στο προφίλ χρήστη ώστε να αντλήσει από εκεί πληροφορίες που θα βοηθήσουν τον πελάτη του στην