Οι διακόπτες του Internet

Δημοσιεύθηκε στο dEASY, 13.5.2011 Στο προηγούμενο σημείωμα είχαμε μιλήσει για τους «διακόπτες» (kill switch) του ιντερνετ και τη σκοπιμότητα ή μη της νομοθετικής τους πρόβλεψης στο εσωτερικό δίκαιο μιας χώρας. Είχαμε τότε δεχθεί ότι πιθανώς, αναλόγως και της κοσμοθεωρίας καθενός από εμάς, να γινόταν ανεκτή μια τέτοια δυνατότητα για τις περιπτώσεις έκτακτης εθνικής ανάγκης, πχ. κυβερνοπολέμου. Στο