Στο Technology and Regulation Journal δημοσιεύθηκε το άρθρο, στο οποίο μαζί με τον Paul de Hert εντοπίζουμε τρία φαινόμενα στην πρόσφατη νομοθέτηση των νέων ψηφιακών τεχνολογιών σε Ευρωπαϊκό επίπεδο: act-ification, GDPR mimesis και EU law brutality. Το άρθρο αναλύει ακόμα περισσότερο τρία παλαιότερα blog post μας (καθένα τους με αντίστοιχο περιεχόμενο, στο European Law Blog ).

Our latest article with Paul De Hert on “act-ification, GDPR mimesis and EU law brutality” in current EU digital technologies’ law-making was just published in the Technology and Regulation Journal.

More Information: EU regulatory initiatives on technology-related topics has spiked over the past few years. On the basis of its Priorities Programme 2019-2024, while creating “Europe fit for the Digital Age”, the EU Commission has been busy releasing new texts aimed at regulating a number of technology topics, including, among others, data uses, online platforms, cybersecurity, or artificial intelligence. This paper identifies three basic phenomena common to all, or most, EU new technology-relevant regulatory initiatives, namely (a) “act-ification”, (b) “GDPR mimesis”, and (c) “regulatory brutality”. These phenomena divulge new-found confidence on the part of the EU technology legislator, who has by now asserted for itself the right to form policy options and create new rules in the field for all of Europe. These three phenomena serve as indicators or early signs of a new European technology law-making paradigm that by now seems ready to emerge.