Φορολογικά Κίνητρα για Ευρεσιτεχνίες: Καιρός ήταν!

Δημοσιεύθηκε στο dEASY, 30.9.2010 Ο νέος φορολογικός νόμος («Αποκατάσταση φορολογικής δικαιοσύνης και αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής», πράγματι σε ισχύ από τον Απρίλη του 2010 αλλά εγώ μόλις πρόσφατα ενημερώθηκα σχετικά) μέσα σε όλα τ’ άλλα, αρνητικά κυρίως, συναισθήματα που προκάλεσε αφήνει όμως και περιθώριο για μια, αμυδρή ίσως, ελπίδα: Στο κεφάλαιό του «Αναπτυξιακά Φορολογικά Κίνητρα» εισάγει