Λογισμικό και πατέντες (?) στην Ελλάδα

Δημοσιεύθηκε στο περιοδικό INFOCOM, 2.2.2006 Πρόσφατα ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας μείωσε τα τέλη για την απόκτηση διπλώματος ευρεσιτεχνίας (πατέντας) στην Ελλάδα και επιπλέον υιοθέτησε πρόσθετα μέτρα (πχ. δωρεάν τηλεφωνική γραμμή), ώστε η διαδικασία να γίνει περισσότερο προσιτή στους Έλληνες εφευρέτες. Πολύς λόγος άλλωστε γίνεται για την ενίσχυση της καινοτομίας στη χώρα – σε περιβάλλοντα διεθνούς