Ελληνική Προεδρία, αναπληρωτής πρόεδρος DAPIX

Ελληνική Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Αναπληρωτής Πρόεδρος Ομάδας DAPIX, αρμόδιας για την αναθεώρηση του Κοινοτικού πλαισίου για τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.