Τη Τετάρτη 6 Απριλίου, πρωί στις 10 – στα ελληνικά και όχι στα αγγλικά, παρά τη γλώσσα της αφίσας!