Το νέο μας βιβλίο, με τη Δήμητρα Μαρκοπούλου, “Ν.4072/2012 περί Σημάτων – Κατ’ άρθρον ερμηνεία” μόλις δημοσιεύθηκε από τις εκδόσεις Σάκκουλα.

booksimata