Νέο βιβλίο, Δίκαιο σημάτων, κατ’ άρθρον ερμηνεία

Το νέο μας βιβλίο, με τη Δήμητρα Μαρκοπούλου, "Ν.4072/2012 περί Σημάτων - Κατ' άρθρον ερμηνεία" μόλις δημοσιεύθηκε από τις εκδόσεις Σάκκουλα.