Δημοσιεύθηκε στο startupper.gr, 21.06.2023

Είναι άραγε αναγκαστική η σχέση των Startups με τους νέους κλάδους της οικονομίας; Η ερώτηση αυτή προκύπτει εύκολα αν κανείς ξεφυλλίσει κάθε φορά τις σελίδες αυτού εδώ του περιοδικού: ενώ, εύλογα, είναι αφιερωμένο στα Startups και στους Startuppers, ταυτόχρονα μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως κατάλογος για τις νέες οικονομικές δραστηριότητες στην Ελλάδα σήμερα.

Εύλογα επομένως προκύπτει το ερώτημα: σε κάθε νέο κλάδο της οικονομίας είναι αναμενόμενο τα Startups να δραστηριοποιούνται πρώτα από όλους τους άλλους;

Η απάντηση νομίζω προκύπτει αν κανείς αναλογιστεί τη σχέση των Startups αφενός με την καινοτομία και αφετέρου με την τεχνολογία. Και στις δύο περιπτώσεις, κατά τη γνώμη μου, πρόκειται για αναγκαστική σχέση. Ένα Startup αναγκαστικά οφείλει να κάνει κάτι νέο, κάτι που δεν είναι συνηθισμένο. Με αυτήν ακριβώς την έννοια δεν είναι άλλωστε όλες οι νέες επιχειρήσεις Startups: ένα νέο γυμναστήριο ή ένα κατάστημα ρούχων ή ένα online φαρμακείο δεν είναι Startup, επειδή επέλεξαν να δραστηριοποιηθούν σε παραδοσιακό τομέα της οικονομίας με παραδοσιακό τρόπο.

Το ίδιο και με τη σχέση των Startups με την τεχνολογία. Πάλι εδώ πιστεύω ότι είναι αδιανόητο ένα Startup, για να χαρακτηριστεί ως τέτοιο, να μην έχει κεντρικό σημείο αναφοράς στο παραγωγικό του μοντέλο τις ψηφιακές τεχνολογίες – σε οποιαδήποτε μορφή τους.

Το ερώτημα επομένως διαμορφώνεται αν κάθε νέος κλάδος της οικονομίας αφενός περιλαμβάνει καινοτομία και αφετέρου τις ψηφιακές τεχνολογίες. Και στις δύο περιπτώσεις νομίζω ότι η απάντηση είναι καταφατική.

Όμως, αν στην πρώτη αυτό είναι αυτονόητο (πως αλλιώς θα ήταν νέος;) στη δεύτερη απαιτείται μια παραδοχή. Νέος κλάδος της οικονομίας είναι απίθανο να μην επηρεάζεται από τις ψηφιακές τεχνολογίες, ακόμα και σε μη «συγγενείς» με αυτές τομείς όπως, για παράδειγμα, αυτός της ενέργειας ή της υγείας.

Εκεί νομίζω βρίσκεται η σύνδεση με τα Startups – και το ανταγωνιστικό τους πλεονέκτημα έναντι κάθε άλλης επιχείρησης: καθώς δημιουργήθηκαν και ζουν σχεδόν αποκλειστικά στο ψηφιακό περιβάλλον, έχουν την ευελιξία να εντοπίσουν και να εκμεταλλευτούν πρώτα από όλους οποιαδήποτε νέα ευκαιρία της οικονομίας βρεθεί στον δρόμο τους.