Ιδιαίτερα χαρούμενος που φιλοξενούμαι αυτή την περίοδο σε τόσο ενδιαφέρον (και ευχάριστο!) ακαδημαϊκό περιβάλλον – visiting fellow στη Νομική Σχολή του European University Institute !