Με χαρά και νιώθοντας ιδιαίτερη τιμή ενημερώνω για την ανάληψη καθηκόντων Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων (Data Protection Officer – DPO) στη Νέα Δημοκρατία. Πιστεύω ότι ο DPO σε ένα Κόμμα αναλαμβάνει θέση ευθύνης όχι μόνο προς το ίδιο, τα μέλη και τους φίλους του αλλά και απέναντι σε ολόκληρο το πολιτικό σύστημα, το οποίο στον τομέα της προστασίας των προσωπικών δεδομένων νομίζω ότι επιδέχεται βελτίωση.