Δημοσιεύθηκε στο περιοδικό INFOCOM, 16.12.2005

 Μετά την έκδοση της απόφασης του Ανώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ για την υπόθεση Grokster και την, με νέα δυναμική, επίθεση της Διεθνούς Ομοσπονδίας Φωνογραφικής Βιομηχανίας (IFPI) εναντίον μεμονωμένων χρηστών, φαίνεται ότι το τοπίο σε σχέση με το λογισμικό ανταλλαγής αρχείων σε δίκτυα peer-to-peer ξεκαθάρισε – ομολογουμένως σε βάρος παλαιότερων προσφιλών συνηθειών.

 Η υπόθεση Grokster έκλεισε οριστικά μόλις τον Ιούνιο, με την έκδοση απόφασης από το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ. Με αυτήν, και σε αντίθεση με τις αποφάσεις προηγούμενων βαθμών, κρίθηκε τελικά ότι ο πάροχος λογισμικού ανταλλαγής αρχείων σε peer-to-peer δίκτυα πράγματι ευθύνεται για τις προσβολές δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας που τελούν οι χρήστες του λογισμικού του. Με άλλα λόγια, η Grokster ευθύνεται η ίδια για τις παράνομες ανταλλαγές μουσικών κομματιών μεταξύ των χρηστών του λογισμικού της. Στην απόφαση αυτή έφτασε το δικαστήριο αφού έλαβε υπόψη του τόσο τον αριθμό των προσβολών (περισσότεροι από 100εκ. χρήστες παγκοσμίως) όσο, κυρίως, το γεγονός ότι η Grokster ενεργητικά ενθάρρυνε την -παράνομη- ανταλλαγή μουσικών κομματιών μέσω του λογισμικού της.

 Κάθε πάροχος, επομένως, υπηρεσιών peer-to-peer downloading στις ΗΠΑ αντιμετωπίζει πρόβλημα, επειδή ευθύνεται πλέον και για τις πράξεις των χρηστών του. Σε αυτό το πλαίσιο ήδη η Grokster δήλωσε ότι αλλάζει επιχειρηματικό μοντέλο (όπως άλλωστε είχαν κάνει στο παρελθόν και η napster, η mp3.com κα.).

 Παράλληλα με τις ενέργειες εναντίον των παρόχων η μουσική βιομηχανία έχει λάβει εδώ και καιρό την απόφαση να στρέφεται και κατά μεμονωμένων χρηστών. Πρόκειται βέβαια για χρήστες που κάνουν εκτεταμένη ανταλλαγή αρχείων μέσω δικτύων peer-to-peer. Η διαδικασία αυτή είναι διεθνής, και στο μέτρο αυτό μπορεί να αφορά και την Ελλάδα. Πράγματι, μέχρι σήμερα η IFPI ισχυρίζεται ότι έχει εναγάγει χρήστες σε περισσότερες από 16 χώρες, με διαφορετικά πάντως ποσοστά επιτυχίας κάθε φορά.

 Το επόμενο χρονικό διάστημα αναμένεται ενδιαφέρον. Η μουσική βιομηχανία φαίνεται ότι για πρώτη φορά κατάφερε αποφασιστικό χτύπημα κατά της ανταλλαγής αρχείων μέσω peer-to-peer δικτύων, επιτιθέμενη στους παρόχους που πλέον πρέπει να αλλάξουν επιχειρηματικό μοντέλο. Από την άλλη μεριά, οι διώξεις μεμονωμένων χρηστών κλιμακώνονται – ο χρόνος τελικά μένει να δείξει αν τα δικαστικά μέσα θα αποδειχθούν αρκετά ώστε να ανατρέψουν μια ήδη παγιωμένη στην πράξη κατάσταση.