Ο Βαγγέλης Παπακωνσταντίνου συμμετέχει σε συνέδριο στο Εφετείο Αθηνών, με θέμα «ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΑΠΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ (ΓΚΠΔ και Ν. 4624/2019)».
Έκανε τις εξής παρουσιάσεις:
  • «Ζητήματα επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από δικαστικές αρχές στο πεδίο εφαρμογής του ΓΚΠΔ και του ν. 4624/2019».
  • «Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από εισαγγελικές και δικαστικές ποινικές αρχές σύμφωνα με το Κεφάλαιο Δ του ν. 4624/2019. Αρχές επεξεργασίας υποχρεώσεις του υπεύθυνου επεξεργασίας και τα δικαιώματα του υποκειμένου».