Δημοσιεύθηκε στο STARTUPPER MAG, Το Βήμα της Κυριακής, 28.07.2019

 

Το πρώτο τεύχος ενός περιοδικού για startuppers στο Βήμα της Κυριακής σηματοδοτεί το οριστικό πέρασμα από την Ελλάδα του μόχθου στην Ελλάδα της γνώσης. Η ένθεση στον Γενικό Τύπο ενός περιοδικού που υπό άλλες συνθήκες θα απευθυνόταν σε λίγες χιλιάδες άτομα δηλώνει το ενδιαφέρον, αλλά και τις ελπίδες της χώρας στη νέα επιχειρηματικότητα, κύριος εκφραστής της οποίας αυτήν την περίοδο είναι τα startups και οι startuppers.

Τι εννοούμε όμως με αυτόν τον όρο; Νομίζω ότι καλό είναι να ξεπεράσει κανείς τις θεωρητικές διαφωνίες στον χώρο (αν startup δικαιούται να καλείται επιχείρηση μεγαλύτερη των τριών ετών ή αν οι startuppers ανήκουν μόνο στις ηλικιακές ομάδες 20-35), και να επικεντρωθεί στα βασικά: Τα startups είναι νέες, καινοτόμες επιχειρήσεις. Ομοίως, startuppers είναι οι δημιουργοί-ιδρυτές τους.

Γιατί τους χρειάζεται η Ελλάδα; Επειδή ανταγωνίζονται παγκοσμίως με βάση τη γνώση και τις ικανότητές τους, όχι με βάση το φθηνό προϊόν. Απαντούν δηλαδή σε μια θεμελιώδη αλλαγή, και πρόκληση, που αφορούν σε όλους μας. Η Ελλάδα δεν μπορεί να ανταγωνίζεται πλέον με βάση τις φθηνές τιμές της. Ανήκοντας στην ΕΕ και στον «πλούσιο» δυτικό κόσμο έχει γίνει πολύ ακριβή τόσο στις υπηρεσίες όσο και στα προϊόντα της. Με άλλα λόγια, αν κάποιος θέλει φθηνότερα προϊόντα και φθηνότερες υπηρεσίες μπορεί να τα βρει αλλού. Αφού χάσαμε το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα του μόχθου, οφείλουμε να αγωνιστούμε στο μόνο πεδίο που μας έμεινε, εκείνο της γνώσης.

Η γνώση στον κόσμο των επιχειρήσεων στην ουσία επιβάλλει στροφή προς την ποιότητα:  Καλύτερα προϊόντα και καλύτερες υπηρεσίες. Προϊόντα και υπηρεσίες που θα προσφέρουν κάτι διαφορετικό, που θα κάνουν κάποιον να τα επιλέξει συνειδητά και όχι μόνο και μόνο επειδή είναι φθηνότερα.

Είναι αυτό ακριβώς που μας προσφέρουν οι startuppers: Δημιουργούν ελληνικές υπηρεσίες και ελληνικά προϊόντα απευθείας ανταγωνιστικά και εφάμιλλα οποιωνδήποτε άλλων στον κόσμο.

Χρησιμοποιούν προς όφελός τους το ίντερνετ και τα εργαλεία της παγκοσμιοποίησης ώστε να δώσουν αξία στο «Μade in Greece» διεθνώς – και σε άλλους τομείς εκτός από τον τουρισμό και την ναυτιλία.

Για να το πετύχουν αυτό πρέπει οι ίδιοι πρώτα-πρώτα να διαθέτουν υψηλή μόρφωση και ειδίκευση, ανήσυχο πνεύμα, εργατικότητα και άνεση να ταξιδεύουν και να συναλλάσσονται στις τέσσερις γωνιές του πλανήτη. Αυτή η νέα επιχειρηματικότητα, μακριά από κρατικοδίαιτους εθνικούς πρωταθλητές και άλλες χίμαιρες του παρελθόντος, είναι ό,τι ακριβώς χρειάζεται η χώρα στον δρόμο της για την ανάπτυξη: Είναι μια προσπάθεια που οφείλουμε να υποστηρίξουμε όλοι.