Έλληνες εφευρέτες, ο διαγωνισμός του ΟΒΙ, και γιατί το θέμα (θα έπρεπε να) μας ενδιαφέρει όλους

Δημοσιεύθηκε στο emea.gr, 10.09.2020 Πριν λίγες μέρες ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας δημοσίευσε την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Απονομή Βραβείων Ελλήνων Εφευρετών, καθώς και τη σχετική Αίτηση Συμμετοχής, με την ευκαιρία συμπλήρωσης εκατό ετών από την πρώτη κατοχύρωση εφεύρεσης στην Ελλάδα. Ομολογώ ευθύς αμέσως ότι είμαι πρόεδρος της επιτροπής αξιολόγησης συνεπώς οι απόψεις μου ίσως δεν είναι αντικειμενικές, όμως το