Η Οδηγία 680/2016 στον ν. 4624/2019

Δελτίο Τύπου, Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, 29.01.2020 Με ιδιαίτερη επιτυχία και μεγάλη συμμετοχή πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 28 Ιανουαρίου, στο Αμφιθέατρο του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, η επιστημονική ημερίδα της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα με θέμα «To δικαίωμα στην προστασία των προσωπικών δεδομένων μετά την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 και την ενσωμάτωση της Οδηγίας