Ένα laptop σε καφέ στοιχειοθετεί «μόνιμη εγκατάσταση» ιντερνετικής επιχείρησης;

Δημοσιεύθηκε στο dEasy, 21.07.2015.