Η ευθύνη των παρόχων την εποχή των blogs

Δημοσιεύθηκε στο περιοδικό INFOCOM, 3.6.2006 Τα blogs μπορεί με την έξαρση που γνωρίζουν να χαρίζουν αισιοδοξία για το ρόλο του internet ως όργανο δημοκρατίας και ως το απόλυτο εργαλείο ελεύθερης έκφρασης, επανέφεραν όμως επίσης στο προσκήνιο το, για λίγο καιρό σε ύφεση, θέμα της ευθύνης των παρόχων στο Διαδίκτυο. Το ερώτημα είναι βέβαια, ποια η