Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών – Πρώτος κύκλος σεμιναρίων για καθήκοντα DPO

Δημοσιεύθηκε στον ιστότοπο του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, 24/04/2018 Ξεκίνησε σήμερα στα γραφεία του ΔΣΑ ο πρώτος κύκλος της σειράς σεμιναρίων σχετικά με το νέο Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων 2016/679, ο οποίος τίθεται σε εφαρμογή στις 25 Μαΐου 2018. Τα σεμινάρια οργανώνει ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών, με την υποστήριξη της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού