«Δίκαιο Τεχνολογίας & Επικοινωνίας» (ΔΙTE)

Ο Βαγγέλης Παπακωνσταντίνου συμμετέχει ως μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής στο  επιστημονικό περιοδικό «Δίκαιο Τεχνολογίας & Επικοινωνίας» (ΔΙTE), το οποίο αποτελεί τη μετεξέλιξη του Περιοδικού «Δίκαιο Μέσων Ενημέρωσης & Επικοινωνίας» (ΔiMEE).