Σύντομη Δήλωση στο άρθρο «AI Act: Η Ευρώπη θέλει να γίνει το παγκόσμιο πρότυπο για αξιόπιστη τεχνητή νοημοσύνη»

Σύντομη δήλωσή μου, στο εξαιρετικό κείμενο του Φανούρη Δρακάκη στο 2045.gr , για τον νέο, ευρωπαϊκό, Νόμο για την Τεχνητή Νοημοσύνη που, όπως φαίνεται, σύντομα θα αποκτήσουμε: "Ο νέος Νόμος για την Τεχνητή Νοημοσύνη καλείται να επιτύχει κάτι πολύ δύσκολο, να γεφυρώσει δηλαδή της υψηλές προσδοκίες, από νομική τουλάχιστον άποψη, και την πραγματικότητα. Οι υψηλές